تاثیر شب کاری بر سلامت

اگر شب کار هستید 

شب کاری با وجود دشواری ها و ملاحظاتی که در پی دارد، برای برخی ارگان ها و نهادهای یک جامعه شهری اجتناب ناپذیر است. کارکنان ایستگاه های آتش نشانی، اورژانس، بیمارستان ها و مراکز درمانی، پایگاه های نظامی و… مهم ترین بخش شب کاران را تشکیل می دهند. علاوه بر آن، برخی کارخانه های بزرگ… ادامه مطلب »