تربیت کودک

تحسین کردن کودکان 

ما معمولا به رفتارهای غلط کودکمان توجه می کنیم و اعتقاد داریم تربیت کودک یعنی اصلاح رفتارهای غلط او. بدون آنکه متوجه باشیم این فقط بخشی از تربیت کودک است و این بخش امکان پذیر نیست مگر با تقویت رفتار های درست که خود هنری است نیازمند صبر و حوصله و دانش. هنگامی که کودکان… ادامه مطلب »