ترشی موسیر

ترشی موسیر 

چه موادی لازم داریم؟ موسیر / به اندازه لازم سرکه / به اندازه لازم نمک / مقداری چطوری درست کنیم؟ با موسیر به تنهایی یا مخلوط با سایر مواد می توان ترشی تهیه نمود. از موسیر تازه یا خشک می توان برای تهیه ترشی استفاده کرد. موسیر تازه چون کمتر در دسترس قرار دارد، از… ادامه مطلب »