ترش شدن

اصطلاحات آشپزی در رابطه با پخت مواد غذایی (2) 

طباخی از جمله هنرهایی است که قدمت طولانی دارد و همچنین از ملل مختلف برگرفته شده لذا بر این اساس در آن لغات و اصطلاحات قدیمی و نامتعارف بسیاری وجود دارد. برای اینکه سر در گم نشوید اصطلاحات زیر را یاد بگیرید: طبخ بن ماری: این طریق طبخ برای تهیه غذاها و کرم هایی است… ادامه مطلب »