تزیین با گلدان

گلدان های کوچک 

هیچ وقت به این فکر کرده اید که می شود یک تکان اساسی به خانه های بی رنگ و رو داد؟ کاری که فقط احتیاج به حوصله و همت دارد. رنگ زدن در و دیوار خانه، تعویض پرده ها با پارچه های رنگ روشن، تزیین در و دیوار با انواع کاغذهای رنگی مخصوص و… باعث… ادامه مطلب »