تزیین ژامبون برای مهمانی

ژامبون پروانه ای 

1. یک برش از کالباس یا ژامبون را برداشته و از قسمت یک سوم پایین آن مانند شکل شماره 1 جمع کرده و یک خلال دندان در آن قرار دهید. این بال پروانه می باشد که به چهار عدد نیاز است. دو برش ژامبون را هم لوله کنید. 2. در این مرحله بدن پروانه را… ادامه مطلب »