تست نمره اعصاب

تست نمره اعصاب شما 

«امروز اعصاب ندارم» این جمله ای است که خیلی از ما بارها گفته ایم یا شنیده ایم و هر بار هم طرف مقابل به گونه ای درباره آن عکس العمل نشان داده و حتی ممکن است گاه کار به بحث و جدل و دعوا هم بکشد. اما واقعا این جمله اعصاب ندارم چه معنایی می… ادامه مطلب »