تغذیه در دوران پیری

برای خوب پیر شدن چه بخوریم؟ 

افسوس، حتی اگر بوتاکس عزیز هم بتواند، برای مدتی چین و چروک ها را از بین ببرد، باز هم نمی توان به هیچ وجه از روند پیری فرار کرد! پیری همراه با تمام دردها و بیماری های مختلف و متفاوتش فرامی رسد. تاثیر تغذیه بر سلامت ما تردید ناپذیر است. برای بیشتر زندگی کردن، باید… ادامه مطلب »