تغذیه مادر در دوران بارداری

رمز هوش هیجانی 

«کودکم با هوش است؟» این دغدغه ذهنی والدین امروزی است. والدینی که با رشد علمی و فرهنگی خود توقعاتشان نسبت به فرزندانشان با والدین پیشین تفاوت های چشمگیری پیدا کرده است. آنها با دید دیگری به کودکان خود می نگرند. اصلی ترین بُعد که آغازگر انتخاب مسیر زندگی است، سنجش هوش و توان کودک است.… ادامه مطلب »