تغذیه متعادل

چه کسانی به مکمل غذایی نیاز دارند 

امروزه نقش تغذیه در پیشگیری و درمان بیماری ها و ارتقای سلامت روشن شده است، به طوری که کمبودهای انرژی و مواد مغذی، پیامدهای نامطلوب جسمی و روانی در سطح فردی و در سطح جامعه نیز پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد. امروزه کودکان و سالمندان و بیماران قلبی عروقی و ریوی، از… ادامه مطلب »