تفاوت بین انواع اشک ها

اشک سه حرف ندارد؛ کلی حرف دارد 

ظاهرا علاوه بر انسان ها، بعضی حیوانات هم می توانند گریه کنند اما گریه آنها، هنگام درد یا ورود جسم خارجی به چشم یا خشکی چشم هایشان است. یعنی انسان، تنها موجودی است که گریه احساسی دارد. تقریبا در همه جای دنیا، گریه با ریختن اشک و صدای هق هق همراه است. معمولا غم، رنج… ادامه مطلب »