تمرین خوددوستی برای زنان

تمرین خوددوستی برای زنان 

یکی از مهمترین کارهایی که می توانید برای سلامت و شادکامی خود انجام دهید، تمرین خوددوستی است. اینکه به خودتان بیشتر از هر کس دیگری در دنیا احترام بگذارید نوعی خوددوستی است و می تواند جنبه بسیار مهمی در رسیدن به اهداف، سلامت خوب و موفقیت باشد. اما، خیلی اوقات، خیلی از خانم ها دیگران… ادامه مطلب »