تنوع در رژیم غذایی گیاهخواری

رژیم گیاهخواری سالم 

رژیم غذایی گیاهخواری لازم نیست که فاقد مواد مغذی یا تنوع باشد. تعداد زیادی جایگزین های خوش طعم و مغذی برای گوشت وجود دارد که می توانید در رژیم غذایی گیاهخواری وارد کنید. این توصیه ها می تواند به شما در ایجاد تنوع در رژیم غذایی گیاهی کمک کند: • از پروتئین های گیاهی کم… ادامه مطلب »