ته مانده غذا در بشقاب

آداب غذا خوردن (2) 

در آداب غذا خوردن (1) نکاتی راجع به آداب صحیح غذا خوردن ذکر شد و مشخص شد که خیلی از اعمال و رفتارها که ما در زندگی روزمره نسبت به آنها بی تفاوت بودیم، تا چه حد اهمیت داشته اند. در ادامه نکات دیگری یادآوری می شود. امید است با تمرین فردی آنها و آموختن… ادامه مطلب »