جلوگیری از حاملگی

پیشگیری از بارداری به صورت اضطراری 

اگر مقاربت بدون استفاده از یکی از روشهای پیشگیری از بارداری انجام شود و یا اتفاقی مانند پاره شدن کاندوم و یا نظیر آن رخ دهد، می توان از روش جلوگیری از بارداری به صورت اضطراری استفاده کرد. رایج ترین روش پیشگیری به صورت اضطرای، مصرف قرصهای معمولی خوراکی ضدبارداری HD است که به نام… ادامه مطلب »