حفاظت از کودکان در زمستان

حفاظت از کودکان در زمستان 

همانطور که خانه و ماشین تان را برای فصل زمستان آماده می کنید، باید کودکان تان را هم برای آب و هوای سرد آماده کنید. کودکان نسبت به بزرگسالان حساسیت بیشتری به آب و هوای سرد و آسیب های مربوط به فصل زمستان دارند. هنگام بیرون بودن کودکان در هوای سرد برای ایجاد ایمنی و… ادامه مطلب »