خار پاشنه پا

خار پاشنه پا 

خار پاشنه یک زایده استخوانی در پاشنه پا است که باعث درد و بروز مشکلاتی در راه رفتن شده و بهتر است فرد علائم و علت آن را بشناسد. خار پاشنه در اثر التهاب فاسیای کف پا ایجاد می شود که این امر سبب درد پاشنه می شود. فاسیای کف پا، یک باند پهن است… ادامه مطلب »