خال بدن

خال های خود را جدی بگیرید 

خال های پوستی معمولا زائده هایی بی آزار هستند، اما گاهی این خال ها مشکلاتی از قبیل سرطان پوست پدید می آورند و از این رو باید مورد توجه قرار گیرند. خال؛ گاهی زیباست و حتی احساسات لطیف شاعرانه را تحریک می کند، گاهی صاحبش دوستش ندارد و آن را به دست لیزر می سپارد… ادامه مطلب »