خال های خود را جدی بگیرید

خال های خود را جدی بگیرید 

خال های پوستی معمولا زائده هایی بی آزار هستند، اما گاهی این خال ها مشکلاتی از قبیل سرطان پوست پدید می آورند و از این رو باید مورد توجه قرار گیرند. خال؛ گاهی زیباست و حتی احساسات لطیف شاعرانه را تحریک می کند، گاهی صاحبش دوستش ندارد و آن را به دست لیزر می سپارد… ادامه مطلب »