خرج کردن

چگونه پول خرج کنیم تا راضی باشیم؟ 

در سال های اخیر متوسط سطح زندگی مادی در ایران و بیشتر کشورها بالا رفته اما این رشد با افزایش متناسب رضایت از زندگی همراه نبوده است. به عبارت دیگر، پول بیشتر، خوشبختی فراهم نیاورده است. در مقاله ای که از پی می آید، این گونه استدلال می شود که نحوه خرج کردن پول بر… ادامه مطلب »