خواب آرام زمستانی برای گیاهان

خواب آرام زمستانی برای گیاهان 

هر چند گل و گیاهان آپارتمانی یا آنها که در باغچه حیاط زندگی می کنند، بیدی نیستند که با این بادها بلرزند اما برای روزهای سرد زمستان باید نکته هایی را در مورد آنها مدنظر قرار داد تا برخی از آنها خواب زمستانی خوبی داشته باشند. بالاخره هر چه باشد به قول اهل فن پاییز… ادامه مطلب »