خواب ترسناک کودکان

کابوس شبانه کودکان 

کودک به علت دیدن خواب های ترسناک از خواب بیدار می شود و اغلب بخشی از خوابی که موجب ترس وی شده یا تمامی آن را به یاد می آورد. کودک اکثرا در رختخواب خود می نشیند و فریاد می کشد یا گریه می کند و یا به طرف اتاق خواب و تخت والدین می… ادامه مطلب »