خوردن شیر بعد از غذا

کارهای ممنوع بعد از خوردن غذا 

«بریم دود؟ الان بعد از غذا می چسبه»، «بعد از غذا هیچی به اندازه یه چرت خواب نمی چسبه»، «یه چایی داغ توی این هوای سرد و بعد این غذای خوشمزه می چسبه» و… این جمله ها را یا بارها خودمان گفته ایم یا از اطرافیان مان شنیده ایم اما انجام خیلی از این کارها… ادامه مطلب »