درمان بیماری چند شخصیتی

درباره اختلال چند شخصیتی 

یکی از بحث انگیزترین بیماری های روانی اختلال چند شخصیتی است. اختلال چند شخصیتی که نام دیگر آن «هویت تجزیه ای» است، یک بیماری وخیم روانی است که زیر مجموعه اختلالات تجزیه ای است. اختلالات تجزیه ای در مجموعه تشخیصی DSM4 با داشتن ویژگی اساسی پاشیدگی هشیاری، حافظه، هویت یا درک محیط، تعریف شده اند.… ادامه مطلب »