درمان فرو رفتن ناخن در انگشت پا

فرو رفتن ناخن پا در انگشت 

فرو رفتن ناخن پا در گوشت عبارت است از وضعیتی که در آن لبه تیز ناخن در گوشت یکی از انگشتان پا (معمولا شست پا) فرو رود. علائم شایع علائم شایع فرو رفتن ناخن پا در گوشت شامل درد، حساسیت به لمس، قرمزی، تورم و گرمی در انگشتان پا در جایی که لبه تیز ناخن… ادامه مطلب »