در لحظه زندگی کردن

یاد بگیرید در لحظه زندگی کنید 

در این دوره و زمان که آینده می تواند نگران کننده به نظر برسد، سعی داریم یا به گذشته پناه ببریم و یا خود را به سمت آینده پرتاب کنیم. برای آنکه زندگی حقیقی مان را تجربه کنیم، رها شدن در لحظه حال می تواند ما را در بهتر زیستن یاری دهد. پزشک آمریکایی، ریچارد… ادامه مطلب »