دست کم گرفتن نوزادان

نوزادتان را دست کم نگیرید! 

بسیاری از والدین، کودکان را موجوداتی ضعیف می دانند و باور چندانی به توانایی ها و استعدادهای آنان ندارند. این مساله در مورد نوزادان، بیشتر صادق است و والدین فکر می کنند که نوزادان زیر یک سال هیچ درکی از محیط اطراف ندارند و هیچ آموزش خاصی نیز از محیط دریافت نمی کنند در حالی… ادامه مطلب »