دنیای کت و شلوار چه جور دنیایی است؟

دنیای کت و شلوار چه جور دنیایی است؟ 

پوشیدن کت و شلوار، برای خودش آدابی دارد. حتی اگر یک عمری است که کت و شلوار به تن می کنید، بهتر است این ریزه کاری ها را هم بدانید. این نکات را درباره کت و شلوار بخوانید و لذت ببرید. چه مدلی انتخاب کنید؟ • در صورتی که پایین تنه شما بزرگ است، بی… ادامه مطلب »