دور راندن نگرانی ها

4 تکنیک برای دور راندن نگرانی ها 

اگر نیم بیشتر روز را دست به گریبان با نگرانی ها، اضطراب ها و استرس هایی هستید که بی اجازه خود را مهمان جسم و روحتان می کنند، باید بدانید این مهمانان دوست نداشتنی اگر بیش از حد ساکن خانه شما باشند صاحبخانه خواهند شد و شما را از خانه شاد و پرنشاطتان بیرون می… ادامه مطلب »