دوست مناسب

دوستان خیالی کودکان 

شاید شما هم دیده باشید گاهی بچه ها با کسی حرف می زنند، بازی می کنند، همراه او غذا می خورند و اسباب  بازی هایشان را با هم شریک می شوند اما این دوست دیده نمی شود، حرف نمی زند، حرکت نمی کند و فقط در ذهن و خیال کودک همراه اوست. پدر و مادر… ادامه مطلب »

امان از دوست ناباب 

یکی از مهم ترین نگرانی های والدین، دوستی فرزندانشان با افرادی است که از نظر اخلاقی، رفتاری و تربیتی مورد تایید خانواده نیستند. در این شرایط اگر والدین ندانند چطور باید با نوجوان برخورد کنند، بدون شک از یک سو او را بیشتر به دوستش علاقه مند خواهند کرد و از طرف دیگر از خانواده… ادامه مطلب »