راحت بیدار شدن در صبح

چگونه صبح ها راحت بیدار شوید 

همه چیزهایی که در مورد خوابیدن نمی دانستید همه ما برای بیدار شدن در هنگام صبح احتیاج به کمک داریم. برای بعضی ها صدای بلند زنگ ساعت می تواند مفید باشد و بعضی دیگر هم تا یک فنجان بزرگ چای یا قهوه غلیظ ننوشند نمی توانند خود را از بستر گرم و نرم رختخواب رها… ادامه مطلب »