راه های کنار آمدن با افراد حسود

روشهای کنار آمدن با افراد حسود 

وقتی به یک درجه بالا از موفقیت و خوشبختی می رسید، متوجه می شوید که خیلی از کسانی که قبلا دوست، همکار یا شریکتان بودند، الان به دیوهای حسادت در اطرافتان تبدیل شده اند. از آنجا که حسادت یک اتفاق میان فردی متداول است، کنار آمدن با افراد حسود یکی از مهمترین مهارت هایی است… ادامه مطلب »