رفتار با کودکان

کنترل پرخاشگری های کودک 

بسیار دیده می شود که خانواده ها از خشونت و پرخاشگری فرزندان خود شکایت دارند. آنها تمایل دارند که علت این رفتارها را بدانند و راه های پیشگیری اصلاح رفتار را در این زمینه به کار گیرند. رفتارهای خشونت آمیز در سنین پایین می تواند موجب به وجود آمدن مشکلات بزرگی در آینده کودک بشود.… ادامه مطلب »

تحسین کردن کودکان 

ما معمولا به رفتارهای غلط کودکمان توجه می کنیم و اعتقاد داریم تربیت کودک یعنی اصلاح رفتارهای غلط او. بدون آنکه متوجه باشیم این فقط بخشی از تربیت کودک است و این بخش امکان پذیر نیست مگر با تقویت رفتار های درست که خود هنری است نیازمند صبر و حوصله و دانش. هنگامی که کودکان… ادامه مطلب »