روانشناسی ماتم

روانشناسی ماتم 

ماتم اوج اندوه انسانی است؛ بهایی است که باید به خاطر دوست داشتن پرداخت. دوست داشتن و ماتم دو روی یک سکه اند زیرا هر آنچه که به آن دل می بندیم، هر لحظه ممکن است از دست برود. هر عشقی را مرگی و هر مرگی را ماتمی از پی است. اصولا در برابر هر… ادامه مطلب »