روشهای کنترل احساسات در محل کار

روشهای کنترل احساسات در محل کار 

همه ما با افرادی روبه رو شده ایم که کنترل احساساتشان را سر کار از دست می دهند، درها را می کوبند، سر همکاران یا مشتریان فریاد می زنند و چیزهایی می گویند که خیلی زود پشیمان می شوند. اشخاصی را دیده ایم که در جلسات کاری نمی توانند جلوی عصبانیت خود را بگیرند چون… ادامه مطلب »