روش شستن میوه و سبزی

روش شستن میوه و سبزی 

گرچه خوردن مقدار زیادی میوه و سبزی در هر روز اهمیت دارد، اما شستن آنها پیش از خوردن مهم است. در مورد شستن میوه ها و سبزی ها این نکات را رعایت کنید: • هر میوه و سبزی خام را پیش از پوست کندن، بریدن، خوردن یا پختن بشویید. • از محلول های شوینده میوه… ادامه مطلب »