رژیم غذایی مرغ و ماهی

رژیم غذایی تان را به مرغ و ماهی محدود نکنید 

کارشناسان تغذیه هشدار دادند محدود کردن رژیم غذایی به مرغ و ماهی برای سلامت خطرناک است و می تواند موجب بروز مشکلات بسیاری از جمله فقر آهن شود. این کارشناسان می گویند رژیم غذایی منحصر به مرغ و ماهی و عاری از گوشت قرمز مانند هله هوله خوری، بدن را با کمبود شدید آهن مواجه… ادامه مطلب »