زمان درست صرف صبحانه

حمله قلبی با نخوردن صبحانه 

با وجود اطلاع رسانی گسترده درباره اهمیت خوردن صبحانه باز هم بسیاری از افراد به بهانه های مختلف از خوردن صبحانه خودداری می کنند و این در حالی است که صبحانه وعده غذایی اصلی در روز به حساب می آید. تازه ترین پژوهش های محققان دانشگاه ناتینگهام انگلستان حاکی از آن است که نخوردن صبحانه… ادامه مطلب »