زمین خوردن در مقابل دیگران

اگر جلوی همه زمین خوردید 

در حال قدم زدن در یک مرکز خرید بزرگ هستی. به آرامی به ویترین ها نگاه می کنی و کیف سنگینی پر از دفتر و کتاب روی شانه هایت است. از دور چشمت به پله برقی می افتد. همیشه دوست داری به جای بالا و پایین رفتن از پله های معمولی، از پله برقی استفاده… ادامه مطلب »