زود عصبانی شدن

روشهای کنترل احساسات در محل کار 

همه ما با افرادی روبه رو شده ایم که کنترل احساساتشان را سر کار از دست می دهند، درها را می کوبند، سر همکاران یا مشتریان فریاد می زنند و چیزهایی می گویند که خیلی زود پشیمان می شوند. اشخاصی را دیده ایم که در جلسات کاری نمی توانند جلوی عصبانیت خود را بگیرند چون… ادامه مطلب »

تست نمره اعصاب شما 

«امروز اعصاب ندارم» این جمله ای است که خیلی از ما بارها گفته ایم یا شنیده ایم و هر بار هم طرف مقابل به گونه ای درباره آن عکس العمل نشان داده و حتی ممکن است گاه کار به بحث و جدل و دعوا هم بکشد. اما واقعا این جمله اعصاب ندارم چه معنایی می… ادامه مطلب »