سمبل ثروت

روانشناسی رنگ ها 

زندگی انسان از ابتدا با رنگ ها عجین بوده و به جرات می توان گفت نمی شود راجع به فرازهای مختلف زندگی انسان سخن گفت و اشاره ای به رنگ ها و تاثیرات آنها نداشت. البته تاثیرات رنگ ها نسبی است و در انسان های مختلف و فرهنگ های متفاوت، متغیر است. اما آنچه که… ادامه مطلب »