سم زدایی از مغز

سم زدایی از مغز 

عملکرد مناسب مغز یکی از اهداف متخصصان در تمام مراکز علمی دنیا است. برخی از مواد شیمیایی از طریق مواد غذایی و یا محیط اطراف وارد بدن می شوند و عملکرد مغز را تحت تاثیر قرار می دهند. تعدادی از این مواد قادرند با چسبیدن به چربی ها وارد مغز شوند. در حالی که برخی… ادامه مطلب »