سکسکه چیست؟

سکسکه چیست؟ 

سکسکه صداى عجیبى است که معمولا وقتى معده مملو از غذا باشد ظاهر مى شود. سکسکه، در واقع یک فعالیت عضلانى غیرارادى در دیافراگم است. دیافراگم، پرده عضلانى گنبدى شکلى است که در پائین قفسه سینه قرار گرفته و نقش مهمى در تنفس دارد. در هنگام دم با فرو بردن هوا دیافراگم منقبض مى شود… ادامه مطلب »