شعر اتل متل توتوله

اتل متل توتوله 

اتل متل توتوله بچه خوب چه جوره؟ بچه خوب مهربونه لباش همیشه خندونه بچه خوب مؤدبه منظم و مرتبه به هر کجا که میره سلام یادش نمیره بچه خوب تمیزه پیش همه عزیزه ***