شعر بازی موش با گربه

بازی موش با گربه 

آی گربه ناقلا بیا پاور چین بیا به این سوراخ نگا کن بگرد یه موش پیدا کن اون موشه رو تو بردار سر به سر موش بذار ببین موشه چه نازه! دمش چقد درازه! چه دندونایی داره! عجب چشایی داره! اما چرا ترسیده؟ معلومه، گربه دیده یه گربه چاقالو با بدن پشمالو با اون چشای… ادامه مطلب »