شعر بالش درختی من

بالش درختی من 

یک بالش رنگی دارم که روش درخت و گل داره گاهی روی درخت من نم نم بارون می باره شب که می شه خواب می بینم از این درخت بالا می رم به آسمون دست می زنم ستاره ها رو می گیرم صبح که می شه یواش یواش از شاخه هاش پایین می آم چند… ادامه مطلب »