شعر جوجه نافرمان

جوجه نافرمان 

بچه های عزیز، آیا می دانید شعر جوجه نافرمان بیش از 60 سال پیش، یعنی در دهه 1330، در کتاب فارسی دوم دبستان چاپ شده بوده است و شاید پدربزرگ ها و مادربزرگ های ما نیز با خواندن آن، یاد خاطرات یچگی شان بیفتند؟ این شعر از خانم پروین اعتصامی است و درباره نافرمانی یک… ادامه مطلب »