شعر درخت کچل

درخت کچل 

درخت ما بیچاره کچل شده دوباره مثل بابا رو سرش یه دونه مو نداره موهای اون در میاد وقتی هوا بهاره توی بهار، بابا هم کاشکی مو در بیاره «یحیی علوی فرد» ***