شعر روز و شب

روز و شب 

روز است و آسمان آبی پر از ابر و یه خورشید طلایی خورشید بسیار قشنگ است نورش زرد ِ زرد است ابرهای سفید و زیبا مثل پارچه ای از حریر دیبا روز وقت درس و کار است وقت بیداری و نشاط است حالا شب است و آسمان تاریک ستاره است و یه ماه باریک ستاره… ادامه مطلب »