شعر فصل بهار زیبا

فصل بهار زیبا 

بازم اومد بهار شاد و خندون با سوسن و با سنبل و با ریحون باز عمو نوروز برامون آورده سبزه و گل به جای برف و بارون چلچله از سفر رسیده خوشحال نگاه کنید لونه زده تو ایوون غنچه گل به روی ما می خنده نوروز اومد دوباره فصل گل و بهاره نوروز اومد دوباره… ادامه مطلب »